header

Flemish Coffee Bre@k – May 2024

Flemish Coffee Bre@k – May 2024

15:00-15:30 CEST

Strategisch verlichten: keuzes voor een heldere toekomst

Tijdens deze Coffee Bre@k neem ik jullie mee in een presentatie over een lichtplan en een strategie, over aan het inzetten van armaturen die voorbereid zijn met slimme componenten en in de aankomende toekomst ingezet kunnen worden bij nieuwe innovaties in openbare verlichting.

Het gaat hierbij dan niet alleen om de technische aspecten van openbare verlichting, aan de beleidsmatige kant zal men ook anders naar verlichting moeten kijken. Hoe ga je om met etalageverlichting en reclameverlichting in de binnenstad en hoe integreer je dat met openbare verlichting? Voor de gemeente Arnhem is dit een onderwerp in ontwikkeling dat men in de aankomende jaren wil gaan vormgeven. Dit zal dan ook integraal opgepakt moeten worden met stakeholders.

Spreker: Marcel van Vliet, Senior beheerder openbare verlichting en trolleyinfrastructuur bij Gemeente Arnhem.

Marcel heeft de studie Hogere Verlichtingskunde aan het ROC Nieuwegein, een gezamenlijk programma met de Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde, gevolgd. Hij werkt nu bij het Cluster Openbare ruimte als Senior beheerder openbare verlichting en trolleyinfrastructuur van de gemeente Arnhem en is verantwoordelijk voor alle openbare verlichting inclusief ondergronds kabelnet in een stad met ca. 34.000 lichtpunten.

Zijn doel is dat de verlichting brandt, met daarmee in acht te nemend, een zo leefbaar mogelijke stad voor mens en natuur te creëren. Op dit moment werkt hij aan implementatie van armaturen uitgerust met slimme componenten in de binnenstad en snelfietsroutes. Ook maakt hij deel uit van verschillende projectteams die zich bezighouden met energietransitie en het efficiënt inzetten van nieuwe energie.

Lighting strategically: choices for a clear future

During this Coffee Bre@k, I will take you through a presentation on a lighting plan and a strategy, on using luminaires that are prepared with smart components and can be used in the coming future for new innovations in public lighting.

This is not just about the technical aspects of public lighting; on the policy side, we will also have to look at lighting differently. How do you deal with shop window lighting and advertising lighting in the city centre and how do you integrate this with public lighting? For the Municipality of Arnhem, this is a developing topic that they want to shape in the coming years. This will therefore have to be approached integrally with stakeholders.

Speaker: Marcel van Vliet, Senior manager public lighting and trolley infrastructure at the Municipality of Arnhem.

Marcel studied Higher Lighting Science at ROC Nieuwegein, a joint programme with the Dutch Foundation for Lighting Science. He now works at the Cluster Public Space as Senior manager public lighting and trolley infrastructure at the Municipality of Arnhem and is responsible for all public lighting including underground cable network in a city with about 34,000 light points.

His goal is to ensure that the lighting is on, taking into account the need to create a city that is as livable as possible for people and nature. He is currently working on implementing luminaires equipped with smart components in the city centre and express cycle routes. He is also part of several project teams dealing with energy transition and the efficient use of new energy.

Registration form - Flemish Coffee Break 13 May 2024

  • Participant contact details

Verified by MonsterInsights